SU ARITMA


Reverse Osmosis
Nano Filtrasyon
Ultra Filtrasyon
İyon Değiştirme

VAKUM EVAPORATÖR


ES Serisi
ME Serisi
V-NT Serisi
Scraper Serisi

GALVANİZ BANYOSU ISI SABİTLEME ÜNİTESİ

V-NT Serileri


Yüksek kalitede yoğuşma

Vakumlamada ısı pompası kullanılarak enerji tüketimini minimuma azaltır.Kaynama odasında 33mbarlık mutlak basınçla birlikte çok düşük sıcaklıkta buharlaşma meydana gelir (~35 °C)

Üretim Hacmi 100 – 25,000 litre/gün

- Isı pompası teknolojisi
- Düşük kaynama noktası
- Ekolojik soğutma çevrimi
- 20 kata kadar konsantrasyon
- Agresif sıvılar için dirençli özel çelikler
- Hammaddeleri kurtarma

Çift kaynama odası ile ısı pompalı V-NT Serileri

Enerji Tasarrufu

Çift kazanlı bir soğutma sisteminde, uygulamanın ilk evresinde kaynama noktasında olan ürün yüksek basınçlı tarafa getirilir ve ikinci evrede düşük basınçlı tarafta yeniden yoğunlaşan buhardan ürün oluşur.Bu %45 civarında enerji kurtarmak demektir