UYGULAMALAR


Sıfır Deşarj
Kimyasal Hammadde Geri Kazanım Tesisi
Atık Su Arıtma Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Tesisi

Sıfır Deşarj


Endüstriyel tesislerden oluşan atık suların karakterine göre tasarladığımız tesisler ile atıksuyun prosese geri kazanımı sağlanarak doğaya deşarjı önlenir. Bir enerji kaynağı olan suyun proseste geri kullanılması hem su maliyetini azaltırken hemde geleceğimizi korur.

· Çevreye Saygı, Atık Kurtarım, Yeniden Kullanım..

Sıfır Deşarj