UYGULAMALAR


Sıfır Deşarj
Kimyasal Hammadde Geri Kazanım Tesisi
Atık Su Arıtma Sistemleri
Atık Su Geri Kazanım Tesisi

Atık Su Arıtma Sistemleri


Endüstriyel tesislerden oluşan atık suların karakterine göre tasarladığımız tesisler ile deşarj parametreleri çerçevesinde arıtılması sağlanır.

Tesisimiz dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmaksızın PLC kontrollü çalışır.

Tesis iyon değiştirme prensibiyle suyun sürekli demineralizasyon olmasına izin verir. Bu sistem temel su ya da proses suyuna uygulanabilir. Alüminyum endüstrisinin toz boyahane ve eloksal durulama banyolarında ve Tekstil boyahanerinde , Kazan besleme suyunda tipik kullanım yerleridir.Özellikle eloksal durulama banyolarında devirdaim çalışmasına izin verir.